https://www.koctas.com.tr/tesa-pencere-sineklik/p/1000071264

2020-06-30 16:36:09 - 23:46:14 19-01-2022seoanaliz Tespit Edilen 15 sorun var

SEO Pencere Sineklik | Beyaz | Koçtaş

SEO : 18.2

Puan

Meta

sayfa başlığı

Pencere Sineklik | Beyaz | KoçtaşSayfa Başlığınız 60 Karakteri Geçmiyor. Bu Iyi.

Meta Açıklaması

Tesa Pencere Sineklik Beyaz Uygun Fiyat ve Model Seçenekleriyle Kapınıza Kadar Gelsin!Meta Açıklamanız 150 Karakteri Geçmiyor. Bu Iyi.

Meta Anahtar Kelime

( Bu özellik artık kullanılmıyor )
Meta Anahtar Kelime :

Key

Tekli Anahtar Kelimeler

KeywordTekrarYoğunluk

İki Kelimeli Anahtar Kelimeler

KeywordTekrarYoğunluk

Üç Kelimelik Anahtar Kelimeler

KeywordTekrarYoğunluk

Dört kelime

KeywordTekrarYoğunluk

Text - Html

Toplam Kelimeler 0
Gereksiz Kodları Çıkarın Veya Daha Fazla Yazı Ekleyin
Metin / HTML Oranı Testi : 0%

HTML Başlıkları

H1(1)

 • Tesa Pencere Sineklik Beyaz

H2(0)

H3(1)

 • İşlem Alınıyor

H4(0)

H5(0)

H6(0)

Robots & Xml

robot.txt

Sitenizde Robot.txt Var

Dahili Vs. Dış Bağlantılar

Toplam İç Bağlantılar

1331

Toplam Dış Bağlantılar

6

Alexa Rank

Trafik sırası

18174

Reach Sıralaması

19577

En İyi Ülke

Turkey

En İyi Ülke Sıralaması

287

Etki Alanı IP Bilgisi

ISP
IP
organizasyon
Şehir
ülke
Saat dilimi
Boylam
Enlem

NoIndex, NoFollow, DoDollow Bağlantıları

Toplam NoIndex Bağlantıları 0
Toplam NoFollow Bağlantıları 0
Toplam DoFollow Bağlantıları 1337
NoIndex Meta Robot Tarafından Etkinleştirildi? No
NoFollow Meta Robot Tarafından Etkinleştirildi? No

NoIndex

NoFollow

SEO Dostu Linkler

Sitenizin Linkleri SEO Dostudur.

favicon

Sitenizde Favicon Var.

DOC Türü

DOC Türü : <!DOCTYPE html>
Sayfada Doküman Türü Var

Amortismana tabi HTML Tag

Your site have 2 depreciated HTML tags.

Depreciated HTML Tags

 • applet : 0
 • basefont : 0
 • center : 0
 • dir : 0
 • font : 0
 • isindex : 0
 • menu : 0
 • s : 0
 • strike : 0
 • u : 2

HTML Sayfa Boyutu

HTML Sayfa Boyutu : 1201 KB
HTML Sayfa Boyutu > 100KB . Sayfanızın Boyutunu Düşürün

GZIP Sıkıştırma

GZIP Sıkıştırılmış Boyut : 84 KB


GZIP Sıkıştırması Etkin.GZIP Sıkıştırılmış Boyut < 33 KB Olmalıdır

Satır içi CSS

Your site have 130 inline css.

Satır içi CSS

 • <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="display: none;"></svg>
 • <path fill="#838383" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M21.169 10.698v13.094c0 .223-.181.404-.405.404H10.506a.404.404 0 0 1-.404-.404V10.698H21.17zm-1.745 2.228H17.91v8.81h1.515v-8.81zm-3.03 0h-1.516v8.81h1.515v-8.81zm-3.032 0h-1.515v8.81h1.515v-8.81zM18.638 6c.223 0 .404.18.404.404v1.958h2.825c.223 0 .404.181.404.404v1.022c0 .224-.181.405-.404.405H9.404A.404.404 0 0 1 9 9.788V8.766c0-.223.18-.404.404-.404h2.825V6.404c0-.223.181-.404.404-.404zm-1.112 1.515h-3.781v.764h3.781v-.764z"></path>
 • <path fill="#838383" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M14.314 8a6.302 6.302 0 0 1 6.315 6.314 6.08 6.08 0 0 1-1.555 4.08l.292.292h.777L25 23.543 23.543 25l-4.857-4.857v-.777l-.292-.292a6.08 6.08 0 0 1-4.08 1.555A6.302 6.302 0 0 1 8 14.314 6.302 6.302 0 0 1 14.314 8zm0 1.943a4.353 4.353 0 0 0-4.371 4.371 4.353 4.353 0 0 0 4.371 4.372 4.353 4.353 0 0 0 4.372-4.372 4.353 4.353 0 0 0-4.372-4.371z"></path>
 • <path fill="#fff" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M7 10h17.829v2H7zM7 15h18v2H7zM7 20h18v2H7z"></path>
 • <path fill="#fff" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M12.1 21.6c-.935 0-1.7.765-1.7 1.7 0 .935.765 1.7 1.7 1.7.935 0 1.7-.765 1.7-1.7 0-.935-.765-1.7-1.7-1.7zM7 8v1.7h1.7l3.06 6.46-1.19 2.04c-.085.255-.17.595-.17.85 0 .935.765 1.7 1.7 1.7h10.2v-1.7h-9.86a.183.183 0 0 1-.17-.17v-.085l.765-1.445h6.29c.68 0 1.19-.34 1.445-.85l3.06-5.525c.17-.17.17-.255.17-.425 0-.51-.34-.85-.85-.85H10.57L9.805 8H7zm13.6 13.6c-.935 0-1.7.765-1.7 1.7 0 .935.765 1.7 1.7 1.7.935 0 1.7-.765 1.7-1.7 0-.935-.765-1.7-1.7-1.7z"></path>
 • <path fill="#fff" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M17.496 16.796c4.072.735 4.652 1.54 4.669 4.498.001.26.006.306.007.282v.317s-.931 1.877-6.255 1.952l-.331.003C9.97 23.848 9 21.893 9 21.893v-.414c.003 0 .006-.066.01-.318.038-2.825.638-3.638 4.666-4.365 0 0 .574.73 1.91.73 1.336 0 1.91-.73 1.91-.73zM15.586 8c2.975 0 3.487 1.896 3.487 4.236 0 2.339-1.561 4.235-3.487 4.235-1.926 0-3.487-1.896-3.487-4.235 0-2.34.513-4.236 3.487-4.236z"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M15 0C6.729 0 0 6.729 0 15c0 8.27 6.729 15 15 15 8.27 0 15-6.73 15-15 0-8.271-6.728-15-15-15zm3.73 15.528h-2.44v8.698h-3.616v-8.698h-1.72v-3.074h1.72v-1.989c0-1.424.677-3.649 3.65-3.649l2.679.01V9.81h-1.945c-.317 0-.767.159-.767.838v1.806h2.755l-.316 3.074z"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M15 0C6.729 0 0 6.729 0 15c0 8.27 6.729 15 15 15 8.27 0 15-6.73 15-15 0-8.271-6.728-15-15-15zm6.692 11.567c.006.149.01.298.01.448 0 4.563-3.472 9.822-9.824 9.822-1.95 0-3.765-.57-5.292-1.55a6.93 6.93 0 0 0 5.112-1.43 3.456 3.456 0 0 1-3.226-2.398 3.48 3.48 0 0 0 1.559-.058 3.453 3.453 0 0 1-2.77-3.385c0-.015 0-.03.002-.044.465.258.997.414 1.563.432A3.45 3.45 0 0 1 7.29 10.53c0-.634.17-1.227.467-1.737a9.803 9.803 0 0 0 7.116 3.609 3.452 3.452 0 0 1 5.883-3.15 6.891 6.891 0 0 0 2.194-.838 3.468 3.468 0 0 1-1.52 1.91 6.864 6.864 0 0 0 1.982-.543 6.945 6.945 0 0 1-1.72 1.785z"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M15 0c8.283 0 15 6.717 15 15 0 8.283-6.717 15-15 15-8.283 0-15-6.717-15-15C0 6.717 6.717 0 15 0zm.174 8.438h-.348c-.983.004-5.844.04-7.16.386a2.396 2.396 0 0 0-1.653 1.667c-.346 1.315-.382 3.897-.386 4.416v.186c.004.522.04 3.115.386 4.416.216.803.85 1.436 1.652 1.652 1.33.36 6.18.397 7.161.401h.348c.983-.004 5.844-.04 7.16-.386a2.349 2.349 0 0 0 1.653-1.652c.346-1.315.382-3.896.385-4.416v-.255c-.003-.65-.04-3.097-.385-4.362a2.349 2.349 0 0 0-1.652-1.652c-1.317-.36-6.178-.397-7.16-.401zm-2.042 3.752L18.01 15l-4.88 2.81v-5.62z"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M15 0c8.283 0 15 6.717 15 15 0 8.283-6.717 15-15 15-8.283 0-15-6.717-15-15C0 6.717 6.717 0 15 0zm.523 6.387h-1.046c-1.867.002-2.183.013-3.028.052-.917.042-1.543.187-2.09.4a4.219 4.219 0 0 0-1.526.994 4.22 4.22 0 0 0-.994 1.525c-.213.548-.359 1.174-.4 2.09-.04.846-.05 1.162-.052 3.029v1.046c.002 1.867.013 2.183.052 3.028.042.917.187 1.543.4 2.09.217.576.555 1.096.994 1.526.43.439.95.778 1.525.994.548.213 1.174.358 2.09.4.846.039 1.162.05 3.029.052h1.047c1.866-.002 2.182-.013 3.027-.052.917-.042 1.543-.187 2.09-.4a4.404 4.404 0 0 0 2.52-2.52c.213-.547.359-1.173.4-2.09.04-.845.05-1.16.052-3.028v-1.046c-.001-1.867-.013-2.183-.051-3.028-.042-.917-.188-1.543-.401-2.09a4.22 4.22 0 0 0-.993-1.526 4.222 4.222 0 0 0-1.526-.994c-.548-.213-1.174-.358-2.09-.4-.846-.039-1.162-.05-3.029-.052zm-1.037 1.552h1.028c1.833.001 2.13.012 2.967.05.84.038 1.295.179 1.599.297.374.138.712.358.99.644.286.278.506.616.644.99.119.304.259.76.297 1.6.038.835.049 1.133.05 2.966v1.029c-.001 1.833-.012 2.13-.05 2.966-.038.84-.179 1.296-.297 1.599a2.852 2.852 0 0 1-1.634 1.635c-.304.118-.76.258-1.6.296-.799.037-1.105.048-2.735.05h-1.49c-1.63-.002-1.936-.013-2.736-.05-.84-.038-1.296-.178-1.599-.296a2.667 2.667 0 0 1-.99-.645 2.67 2.67 0 0 1-.645-.99c-.118-.303-.258-.76-.296-1.6-.037-.799-.048-1.105-.05-2.735v-1.49c.002-1.63.013-1.936.05-2.735.038-.84.178-1.296.296-1.6a2.67 2.67 0 0 1 .645-.99c.277-.286.616-.506.99-.644.303-.118.76-.259 1.6-.297.835-.038 1.132-.049 2.966-.05h1.028zM15 10.577a4.423 4.423 0 1 0 0 8.846 4.423 4.423 0 0 0 0-8.846zm0 1.552a2.871 2.871 0 1 1 0 5.742 2.871 2.871 0 0 1 0-5.742zm4.598-2.76a1.034 1.034 0 1 0 0 2.067 1.034 1.034 0 0 0 0-2.067z"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M15 0c8.284 0 15 6.716 15 15 0 8.284-6.716 15-15 15-8.284 0-15-6.716-15-15C0 6.716 6.716 0 15 0zm7.161 11.756c-.506-3.681-4.18-5.556-8.093-5.118-3.094.346-6.179 2.85-6.307 6.427-.08 2.185.54 3.824 2.618 4.284.901-1.591-.29-1.941-.476-3.094-.763-4.716 5.44-7.936 8.687-4.642 2.247 2.282.768 9.298-2.855 8.57-3.47-.698 1.699-6.284-1.072-7.38-2.251-.89-3.447 2.726-2.38 4.523-.626 3.09-1.974 6.001-1.428 9.878 1.77-1.285 2.367-3.743 2.856-6.308.89.54 1.366 1.103 2.5 1.19 4.184.323 6.52-4.176 5.95-8.33z"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M15 0C6.717 0 0 6.717 0 15c0 8.283 6.717 15 15 15 8.283 0 15-6.717 15-15 0-8.283-6.717-15-15-15zm-4.359 22.676H6.988v-10.99h3.653v10.99zM8.815 10.184H8.79c-1.226 0-2.019-.844-2.019-1.898 0-1.079.817-1.9 2.067-1.9 1.25 0 2.019.821 2.043 1.9 0 1.054-.793 1.898-2.067 1.898zm14.999 12.492H20.16v-5.88c0-1.478-.529-2.485-1.85-2.485-1.01 0-1.61.68-1.875 1.336-.097.234-.12.563-.12.891v6.138h-3.653s.048-9.96 0-10.99h3.653v1.555c.485-.749 1.354-1.814 3.292-1.814 2.404 0 4.206 1.571 4.206 4.947v6.302z"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M18.36 15.64l-4.836-4.837a.756.756 0 0 0-1.069 1.069l3.547 3.546.747.732-.747.78-3.547 3.546a.756.756 0 1 0 1.07 1.069l4.835-4.837a.756.756 0 0 0 0-1.068z"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M18.696 17.737l-3.52 3.227c-0.177 0.163-0.415 0.263-0.676 0.263-0.552 0-1-0.448-1-1 0-0 0-0 0-0v-6.454c0-0 0-0 0-0 0-0.552 0.448-1 1-1 0.261 0 0.499 0.1 0.677 0.264l-0.001-0.001 3.52 3.227c0.2 0.183 0.324 0.446 0.324 0.737s-0.125 0.554-0.323 0.736l-0.001 0.001z"></path>
 • <circle cx="12.5" cy="12.5" r="12.5" fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor);"></circle>
 • <path fill="#FFF" style="fill: var(--color2, #FFF);" d="M17.015 11.764l-3.779-3.779a.59.59 0 0 0-.835.835l2.77 2.771h-7.55a.59.59 0 0 0 0 1.18h7.55l-2.77 2.771a.59.59 0 1 0 .835.835l3.779-3.778a.59.59 0 0 0 0-.835z"></path>
 • <path fill="#FFF" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M25.646 15.962l-4.874-4.87c-0.135-0.124-0.316-0.199-0.514-0.199-0.421 0-0.762 0.341-0.762 0.762 0 0.198 0.076 0.378 0.199 0.514l-0.001-0.001 3.574 3.571h-14.639c-0.42 0-0.761 0.341-0.761 0.761s0.341 0.761 0.761 0.761h14.64l-3.574 3.571c-0.138 0.138-0.223 0.328-0.223 0.538 0 0.42 0.341 0.761 0.761 0.761 0.21 0 0.401-0.085 0.538-0.223v0l4.874-4.87c0.138-0.138 0.223-0.328 0.223-0.538s-0.085-0.4-0.223-0.538v0z"></path>
 • <path fill="#FFF" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M22.088 15.83l-4.726-4.87c-0.132-0.137-0.317-0.223-0.522-0.223s-0.39 0.085-0.522 0.223l-0 0c-0.134 0.139-0.216 0.329-0.216 0.538s0.082 0.399 0.217 0.538l-0-0 3.466 3.57h-9.346c-0.408 0-0.739 0.341-0.739 0.761-0 0.003-0 0.008-0 0.012 0 0.41 0.33 0.744 0.738 0.75h9.347l-3.466 3.571c-0.134 0.139-0.216 0.329-0.216 0.538s0.082 0.399 0.217 0.538l-0-0c0.132 0.137 0.317 0.222 0.522 0.222s0.39-0.085 0.522-0.222l0-0 4.726-4.871c0.134-0.139 0.216-0.329 0.216-0.538s-0.082-0.399-0.217-0.538l0 0z"></path>
 • <path fill="#FFF" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M6 15h14v-3l6 4-6 4v-3H6z"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M17.705 16.832l-2.831 3.185c-0.092 0.103-0.225 0.168-0.374 0.168-0.276 0-0.5-0.224-0.5-0.5 0-0 0-0 0-0v-6.37c0-0 0-0 0-0 0-0.276 0.224-0.5 0.5-0.5 0.149 0 0.282 0.065 0.374 0.168l0 0.001 2.83 3.185c0.078 0.088 0.126 0.204 0.126 0.332s-0.048 0.244-0.127 0.332l0-0z"></path>
 • <path fill="#FFF" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M11.434 10.373L15.5 14.44l4.066-4.066 1.06 1.061-4.066 4.067 4.067 4.065-1.061 1.06-4.067-4.065-4.065 4.066-1.06-1.061 4.065-4.066-4.066-4.066 1.061-1.06z"></path>
 • <circle cx="16" cy="15.5" r="7" fill="#DDD" style="fill: var(--color1, #DDD);"></circle>
 • <path fill="#838383" style="fill: var(--color2, #838383);" d="M12.818 11.61L16 14.794l3.182-3.182.707.707-3.183 3.183 3.183 3.181-.707.707-3.183-3.181-3.181 3.181-.707-.707 3.182-3.182-3.182-3.182.707-.707z"></path>
 • <path fill="#EC6E00" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M39.744 11.857A12.384 12.384 0 0 0 28.143.257a129.386 129.386 0 0 0-16.286 0 12.383 12.383 0 0 0-11.6 11.6 129.386 129.386 0 0 0 0 16.286 12.384 12.384 0 0 0 11.6 11.6 129.738 129.738 0 0 0 16.286 0 12.384 12.384 0 0 0 11.6-11.6 129.738 129.738 0 0 0 0-16.286" opacity=".1"></path>
 • <path fill="#EC6E00" style="fill: var(--color2, currentColor);" d="M20 7.5c6.904 0 12.5 5.596 12.5 12.5S26.904 32.5 20 32.5 7.5 26.904 7.5 20 13.096 7.5 20 7.5zm-.365 16.156c-.769 0-1.392.59-1.392 1.341 0 .752.623 1.342 1.392 1.342.778 0 1.402-.59 1.402-1.342 0-.752-.624-1.341-1.402-1.341zm.325-9.972c-2.623 0-4.11 1.47-4.153 3.571h2.316c.051-.965.7-1.589 1.683-1.589.974 0 1.624.59 1.624 1.401 0 .812-.333 1.23-1.436 1.889-1.179.692-1.649 1.461-1.538 2.803l.017.495h2.265v-.453c0-.837.316-1.256 1.452-1.914 1.205-.709 1.829-1.606 1.829-2.897 0-1.948-1.615-3.306-4.059-3.306z"></path>
 • <path fill="#EC6E00" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M39.744 11.857A12.384 12.384 0 0 0 28.143.257a129.386 129.386 0 0 0-16.286 0 12.383 12.383 0 0 0-11.6 11.6 129.386 129.386 0 0 0 0 16.286 12.384 12.384 0 0 0 11.6 11.6 129.738 129.738 0 0 0 16.286 0 12.384 12.384 0 0 0 11.6-11.6 129.738 129.738 0 0 0 0-16.286" opacity=".1"></path>
 • <path fill="#EC6E00" style="fill: var(--color2, currentColor);" d="M14.372 12.395l.6.597.598.6 1.16 1.165c.682.686.682 1.484.004 2.166-.486.49-.969.981-1.464 1.46-.128.128-.14.232-.074.39.328.782.798 1.476 1.326 2.125 1.064 1.306 2.266 2.466 3.7 3.368.308.191.65.333.97.507.162.092.274.063.407-.074.486-.5.981-.99 1.476-1.48.649-.645 1.464-.645 2.116 0 .795.79 1.589 1.58 2.379 2.374.66.665.657 1.48-.009 2.153-.449.454-.927.886-1.35 1.36-.62.694-1.394.919-2.284.87-1.293-.072-2.482-.5-3.63-1.057a19.787 19.787 0 0 1-6.553-5.127c-1.35-1.605-2.465-3.355-3.197-5.326-.358-.952-.611-1.93-.532-2.965.05-.636.287-1.18.756-1.626.508-.482.986-.985 1.485-1.476.649-.64 1.464-.64 2.116-.004zm5.518 3.14l.216-1.543a6.82 6.82 0 0 1 3.909 1.95 6.86 6.86 0 0 1 1.858 3.4l.059.3-1.535.262a5.291 5.291 0 0 0-1.48-2.86 5.287 5.287 0 0 0-2.763-1.466l-.264-.044.216-1.542zM20.31 10a11.313 11.313 0 0 1 6.486 3.235 11.396 11.396 0 0 1 3.185 6.141l-1.534.262a9.802 9.802 0 0 0-2.748-5.301 9.81 9.81 0 0 0-5.605-2.794z"></path>
 • <path fill="#3F414B" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M31 .5C47.845.5 61.5 14.155 61.5 31S47.845 61.5 31 61.5.5 47.845.5 31 14.155.5 31 .5zm0 1C14.708 1.5 1.5 14.708 1.5 31S14.708 60.5 31 60.5 60.5 47.292 60.5 31 47.292 1.5 31 1.5zm7.822 17.683a1.145 1.145 0 0 1 1.43.15l3.413 3.415c.447.446.447 1.17 0 1.615L39.9 28.13a1.142 1.142 0 0 1-1.615 0l-1.268-1.268a1.142 1.142 0 0 0-1.615 0l-8.172 8.171a1.142 1.142 0 0 0 0 1.615l1.268 1.268c.446.446.446 1.17 0 1.615l-4.134 4.135a1.142 1.142 0 0 1-1.615 0l-3.414-3.414a1.145 1.145 0 0 1-.15-1.43c2.475-3.852 5.398-7.5 8.769-10.87a65.322 65.322 0 0 1 10.869-8.769z"></path>
 • <path fill="#3F414B" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M31 .5C47.845.5 61.5 14.155 61.5 31S47.845 61.5 31 61.5.5 47.845.5 31 14.155.5 31 .5zm0 1C14.708 1.5 1.5 14.708 1.5 31S14.708 60.5 31 60.5 60.5 47.292 60.5 31 47.292 1.5 31 1.5zm-4.092 31.062c.156.112.3.216.43.312.467.343.845.611 1.136.803.29.193.677.39 1.16.59.482.2.932.3 1.35.3h.024c.417 0 .867-.1 1.35-.3.483-.2.87-.397 1.16-.59.29-.192.669-.46 1.135-.803.137-.1.282-.203.431-.31l6.23 6.23a1.88 1.88 0 0 1-1.286.486H21.964a1.88 1.88 0 0 1-1.287-.486zm15.084-4.99v9.48l-5.49-5.49c1.17-.817 2.591-1.79 4.263-2.922.466-.32.875-.675 1.227-1.068zm-21.992 0c.36.401.773.757 1.24 1.068a424.551 424.551 0 0 1 4.252 2.92L20 37.052zm20.028-5.571c.532 0 .992.192 1.381.576.388.385.583.847.583 1.387 0 .646-.2 1.264-.601 1.853a5.837 5.837 0 0 1-1.497 1.51 11575.102 11575.102 0 0 0-5.744 3.988l-.183.13-.338.244c-.266.193-.487.348-.663.467a13.08 13.08 0 0 1-.638.399c-.25.147-.485.258-.706.331-.22.074-.425.11-.614.11h-.024c-.188 0-.393-.036-.614-.11a3.723 3.723 0 0 1-.705-.331 12.5 12.5 0 0 1-.639-.4 25.885 25.885 0 0 1-.662-.466l-.339-.243a353.57 353.57 0 0 0-1.422-.997c-.564-.394-1.22-.85-1.976-1.374-1.4-.969-2.238-1.552-2.516-1.749-.507-.343-.986-.815-1.436-1.417-.45-.601-.675-1.16-.675-1.675 0-.638.17-1.17.51-1.595.339-.426.823-.638 1.454-.638z"></path>
 • <path fill="#EC6E00" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M39.744 11.857A12.384 12.384 0 0 0 28.143.257a129.386 129.386 0 0 0-16.286 0 12.383 12.383 0 0 0-11.6 11.6 129.386 129.386 0 0 0 0 16.286 12.384 12.384 0 0 0 11.6 11.6 129.738 129.738 0 0 0 16.286 0 12.384 12.384 0 0 0 11.6-11.6 129.738 129.738 0 0 0 0-16.286" opacity=".1"></path>
 • <path fill="#EC6E00" style="fill: var(--color2, currentColor);" d="M20.625 7.5c-5.17 0-9.375 4.206-9.375 9.375 0 6.415 8.39 15.833 8.747 16.231a.844.844 0 0 0 1.256 0C21.61 32.708 30 23.29 30 16.875c0-5.17-4.206-9.375-9.375-9.375zm0 14.092a4.722 4.722 0 0 1-4.717-4.717c0-2.6 2.116-4.717 4.717-4.717 2.6 0 4.717 2.116 4.717 4.717 0 2.6-2.116 4.717-4.717 4.717z"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M10 19a2 2 0 0 1 1.834 1.2H23.24a.76.76 0 1 1 0 1.52H11.867A2 2 0 0 1 8 21v-.025-.015l.003-.056.002-.053A2 2 0 0 1 10 19zm12-5a2 2 0 0 1 2 1.96V16a2 2 0 0 1-3.867.72H8.76a.76.76 0 1 1 0-1.52h11.406A2 2 0 0 1 22 14zM10 8.8a2 2 0 0 1 1.833 1.2H23.24a.76.76 0 1 1 0 1.52H11.867A2 2 0 0 1 8 10.8v-.04l.003-.056.002-.053A2 2 0 0 1 10 8.8z"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M56.635 16.897A17.647 17.647 0 0 0 40.103.365a184.375 184.375 0 0 0-23.206 0A17.646 17.646 0 0 0 .365 16.897a184.375 184.375 0 0 0 0 23.206 17.647 17.647 0 0 0 16.532 16.532 184.877 184.877 0 0 0 23.206 0 17.647 17.647 0 0 0 16.532-16.532 184.877 184.877 0 0 0 0-23.206" opacity=".1"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color2, currentColor);" d="M37.852 21.471h-1.559v-3.08c0-4.314-3.429-7.703-7.793-7.703-4.364 0-7.793 3.389-7.793 7.702v3.081h-1.559c-1.714 0-3.117 1.387-3.117 3.081v15.406c0 1.694 1.403 3.08 3.117 3.08h18.704c1.714 0 3.117-1.386 3.117-3.08V24.552c0-1.694-1.403-3.08-3.117-3.08zM28.5 35.336c-1.714 0-3.117-1.386-3.117-3.08 0-1.696 1.403-3.082 3.117-3.082s3.117 1.386 3.117 3.081-1.403 3.081-3.117 3.081zm4.832-13.865h-9.664v-3.08c0-2.62 2.182-4.776 4.832-4.776s4.832 2.156 4.832 4.775v3.081z"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M56.635 16.897A17.647 17.647 0 0 0 40.103.365a184.375 184.375 0 0 0-23.206 0A17.646 17.646 0 0 0 .365 16.897a184.375 184.375 0 0 0 0 23.206 17.647 17.647 0 0 0 16.532 16.532 184.877 184.877 0 0 0 23.206 0 17.647 17.647 0 0 0 16.532-16.532 184.877 184.877 0 0 0 0-23.206" opacity=".1"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color2, currentColor);" d="M46.313 24.938v13.359c0 1.229-.998 2.226-2.227 2.226H12.914a2.229 2.229 0 0 1-2.226-2.226v-13.36h35.624zm-23.38 6.68h-6.68a1.114 1.114 0 0 0 0 2.226h6.68a1.114 1.114 0 0 0 0-2.227zM44.087 16.03c1.229 0 2.227 1 2.227 2.227v2.226H10.687v-2.226c0-1.227 1-2.227 2.227-2.227z"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M56.635 16.897A17.647 17.647 0 0 0 40.103.365a184.375 184.375 0 0 0-23.206 0A17.646 17.646 0 0 0 .365 16.897a184.375 184.375 0 0 0 0 23.206 17.647 17.647 0 0 0 16.532 16.532 184.877 184.877 0 0 0 23.206 0 17.647 17.647 0 0 0 16.532-16.532 184.877 184.877 0 0 0 0-23.206" opacity=".1"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color2, currentColor);" d="M12.914 16.031h31.172a2.23 2.23 0 0 1 2.22 2.068l.007.159v19.657c0 1.62-.923 2.948-2.086 3.048l-.141.006H12.914c-1.18 0-2.15-1.265-2.222-2.86l-.005-.194V18.258a2.23 2.23 0 0 1 2.068-2.221l.16-.006h31.17zm15.487 3.563l-7.026 7.187v7.674h14.25V26.78l-7.224-7.187zm.018 2.631l5.353 5.327v5.05H23.228v-5.065l5.191-5.312z"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M56.635 16.897A17.647 17.647 0 0 0 40.103.365a184.375 184.375 0 0 0-23.206 0A17.646 17.646 0 0 0 .365 16.897a184.375 184.375 0 0 0 0 23.206 17.647 17.647 0 0 0 16.532 16.532 184.877 184.877 0 0 0 23.206 0 17.647 17.647 0 0 0 16.532-16.532 184.877 184.877 0 0 0 0-23.206" opacity=".1"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color2, currentColor);" d="M48.049 29.195v-.022a.895.895 0 0 0-.9-.88h-.236l-3.645-7.048a.896.896 0 0 0-.8-.483l-6.223-.001.237-1.882a2.584 2.584 0 0 0-.655-2 2.566 2.566 0 0 0-1.923-.832H14.587a.955.955 0 0 0-.944.86l-.194 1.551h11.006c.714 0 1.279.58 1.26 1.294a1.336 1.336 0 0 1-1.328 1.294h-3.67l.001.005H9.938a.945.945 0 0 0-.94.915.887.887 0 0 0 .892.915h14.272A1.341 1.341 0 0 1 25.3 24.25a1.43 1.43 0 0 1-1.411 1.386h-9.84a.954.954 0 0 0-.948.924c-.013.51.39.924.9.924h9.724a1.342 1.342 0 0 1 1.158 1.372 1.431 1.431 0 0 1-1.422 1.386H12.307v.001h-.938a.954.954 0 0 0-.948.924c-.013.51.39.925.9.925h.809l-.316 3.31a2.584 2.584 0 0 0 .654 2c.49.536 1.173.832 1.924.832h.698a4.032 4.032 0 0 0 3.99 3.338c2.012 0 3.732-1.437 4.164-3.338h8.708c.704 0 1.37-.27 1.894-.71.478.459 1.111.71 1.803.71h.143a4.032 4.032 0 0 0 3.99 3.338c2.013 0 3.733-1.437 4.165-3.338h.575c1.497 0 2.825-1.217 2.96-2.714l.563-6.239.001-.025c.001-.013.003-.025.003-.038v-.023zM19.128 39.724a2.242 2.242 0 0 1-2.25-2.311 2.388 2.388 0 0 1 2.371-2.31 2.242 2.242 0 0 1 2.25 2.31 2.388 2.388 0 0 1-2.371 2.31zm20.703 0a2.242 2.242 0 0 1-2.25-2.311 2.388 2.388 0 0 1 2.37-2.31 2.242 2.242 0 0 1 2.25 2.31 2.388 2.388 0 0 1-2.37 2.31zm5.81-4.322c-.049.533-.539.983-1.07.983h-.622A4.032 4.032 0 0 0 40 33.254c-1.939 0-3.606 1.333-4.112 3.131h-.19a.785.785 0 0 1-.59-.248.795.795 0 0 1-.196-.617l1.166-12.91h2.676l-.424 4.7a2.583 2.583 0 0 0 .655 2c.489.536 1.172.832 1.923.832h5.207l-.474 5.26z"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M56.635 16.897A17.647 17.647 0 0 0 40.103.365a184.375 184.375 0 0 0-23.206 0A17.646 17.646 0 0 0 .365 16.897a184.375 184.375 0 0 0 0 23.206 17.647 17.647 0 0 0 16.532 16.532 184.877 184.877 0 0 0 23.206 0 17.647 17.647 0 0 0 16.532-16.532 184.877 184.877 0 0 0 0-23.206" opacity=".1"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color2, currentColor);" stroke-width="1" d="M17.294 33.505a12.704 12.704 0 0 1-1.16-3.933 12.575 12.575 0 0 1 .134-4.046c.209-1.082.57-2.127 1.026-3.115a.785.785 0 0 1 1.101-.342.8.8 0 0 1 .323 1.045c-2.032 4.236-1.196 9.365 2.166 12.727 4.35 4.35 11.436 4.37 15.805 0 4.369-4.369 4.35-11.454 0-15.805a11.169 11.169 0 0 0-11.645-2.602l2.052 2.052a.808.808 0 0 1 0 1.14.808.808 0 0 1-1.14 0l-3.381-3.382a.808.808 0 0 1 0-1.14l3.4-3.4a.808.808 0 0 1 1.14 0 .808.808 0 0 1 0 1.14l-1.862 1.861a13.525 13.525 0 0 1 1.786-.38 12.992 12.992 0 0 1 3.837.038 12.586 12.586 0 0 1 6.934 3.553 13.126 13.126 0 0 1 2.81 4.217c.628 1.538.932 3.134.932 4.806a12.63 12.63 0 0 1-3.742 9.023 13.126 13.126 0 0 1-4.218 2.811c-1.538.627-3.134.931-4.806.931a12.63 12.63 0 0 1-9.023-3.742 13.062 13.062 0 0 1-2.47-3.457z"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M16 0c8.837 0 16 7.163 16 16s-7.163 16-16 16S0 24.837 0 16 7.163 0 16 0zm3.53 10c-.923 0-1.769.276-2.514.821A4.998 4.998 0 0 0 16 11.826c-.3-.393-.64-.73-1.016-1.005A4.172 4.172 0 0 0 12.47 10c-1.236 0-2.373.468-3.2 1.319-.82.84-1.27 1.988-1.27 3.232 0 1.281.504 2.454 1.587 3.69.968 1.106 2.36 2.229 3.972 3.53.55.443 1.175.947 1.822 1.483a.97.97 0 0 0 .619.22.97.97 0 0 0 .618-.22c.648-.536 1.272-1.04 1.823-1.484 1.612-1.3 3.004-2.423 3.972-3.529C23.496 17.005 24 15.832 24 14.551c0-1.244-.45-2.392-1.27-3.232-.828-.85-1.964-1.319-3.2-1.319z"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M16 0c8.837 0 16 7.163 16 16s-7.163 16-16 16S0 24.837 0 16 7.163 0 16 0zm0 8c-3.308 0-6 2.692-6 6 0 4.106 5.37 10.133 5.598 10.388a.54.54 0 0 0 .804 0C16.631 24.133 22 18.106 22 14c0-3.308-2.692-6-6-6zm0 2.981A3.022 3.022 0 0 1 19.019 14 3.022 3.022 0 0 1 16 17.019 3.022 3.022 0 0 1 12.981 14 3.022 3.022 0 0 1 16 10.981z"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M16 0c8.837 0 16 7.163 16 16s-7.163 16-16 16S0 24.837 0 16 7.163 0 16 0zm8.429 15.165a2.703 2.703 0 0 0-2.394 1.448l-1.75 3.34-.08.137c-.315.485-.851.78-1.436.78h-3.875l-.092-.008a.57.57 0 0 1 .092-1.133h3.874l.09-.007a.57.57 0 0 0 .416-.299l.654-1.248a.497.497 0 0 0-.44-.728h-5.93l-.207.007a2.832 2.832 0 0 0-1.81.829l-3.374 3.373-.066.08a.57.57 0 0 0 .066.727l2.852 2.841.071.06a.569.569 0 0 0 .736-.06l2.164-2.152h4.778l.223-.006a3.983 3.983 0 0 0 3.315-2.134L24.933 16l.039-.091a.57.57 0 0 0-.543-.745zM16.606 6c-.944 0-1.712.768-1.712 1.711v.57h-1.71l-.093.008a.57.57 0 0 0-.478.563v6.884l.007.092a.57.57 0 0 0 .563.478h6.846l.092-.007a.57.57 0 0 0 .478-.563V8.852l-.007-.092a.57.57 0 0 0-.563-.478h-1.712v-.57l-.006-.148A1.714 1.714 0 0 0 16.606 6zm0 1.14c.314 0 .57.257.57.571v.57h-1.14v-.57l.007-.092a.571.571 0 0 1 .563-.478z"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M16 0c8.837 0 16 7.163 16 16s-7.163 16-16 16S0 24.837 0 16 7.163 0 16 0zm-3.626 18.546a2.346 2.346 0 0 0-3.201-.858 2.342 2.342 0 0 0-.858 3.202 2.341 2.341 0 0 0 3.103.91A7.001 7.001 0 0 0 16 23.5a6.969 6.969 0 0 0 3.013-.677l-.402-.847-.275.123a6.04 6.04 0 0 1-2.336.464 6.067 6.067 0 0 1-3.84-1.362 2.342 2.342 0 0 0 .214-2.654zm7.108-7.11l.21.152a6.103 6.103 0 0 1 2.325 5.815 2.342 2.342 0 0 0-1.533 4.345 2.342 2.342 0 0 0 3.201-.858 2.342 2.342 0 0 0-.775-3.151 7.04 7.04 0 0 0-2.892-7.072zM16 7.5a2.346 2.346 0 0 0-2.343 2.307c-2.695.955-4.688 3.526-4.688 6.63h.938l.005-.252a6.134 6.134 0 0 1 3.923-5.445A2.347 2.347 0 0 0 16 12.187a2.346 2.346 0 0 0 2.344-2.343A2.346 2.346 0 0 0 16 7.5z"></path>
 • <path fill="#EC6E00" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M25.998 10l-2.824.24-2.825.238 2.013 2.061-6.204 6.35-3.95-4.043L7 20.176 8.197 21.4l4.01-4.104 3.95 4.043 7.402-7.575 1.973 2.02.234-2.892L26 10z"></path>
 • <path fill="#838383" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M17.44 7.3l5.977 5.996A2 2 0 0 1 24 14.708v7.46a2 2 0 0 1-2 2l-3.715-.001v-5.714h-4.57l-.001 5.714H10a2 2 0 0 1-2-2v-7.455a2 2 0 0 1 .588-1.417l6.024-6a2.001 2.001 0 0 1 2.828.004z"></path>
 • <path fill="#EC6E00" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M32 12.408l-11.056-1.607-4.944-10.018-4.944 10.018-11.056 1.607 8 7.798-1.889 11.011 9.889-5.199 9.889 5.199-1.889-11.011 8-7.798z"></path>
 • <path fill="#838383" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M16.5 10.5V15H21v1h-4.501l.001 4.5h-1l-.001-4.5H11v-1h4.5v-4.5h1z"></path>
 • <path fill="#838383" style="fill: var(--color1, currentColor);" d="M11 15h10v1H11z"></path>
 • <path fill="none" stroke="#838383" style="stroke: var(--color1, #838383)" stroke-linejoin="miter" stroke-linecap="butt" stroke-miterlimit="4" stroke-width="0.9697" d="M15.515 9.697c3.749 0 6.788 3.039 6.788 6.788s-3.039 6.788-6.788 6.788c-3.749 0-6.788-3.039-6.788-6.788s3.039-6.788 6.788-6.788z"></path>
 • <path fill="none" stroke="#ec6e00" style="stroke: var(--color1, #ec6e00)" stroke-linejoin="miter" stroke-linecap="butt" stroke-miterlimit="4" stroke-width="0.9697" d="M15.515 9.697c3.749 0 6.788 3.039 6.788 6.788s-3.039 6.788-6.788 6.788c-3.749 0-6.788-3.039-6.788-6.788s3.039-6.788 6.788-6.788z"></path>
 • <path fill="#ec6e00" style="fill: var(--color1, #ec6e00)" d="M15.515 12.606c2.142 0 3.879 1.737 3.879 3.879s-1.737 3.879-3.879 3.879c-2.142 0-3.879-1.737-3.879-3.879s1.737-3.879 3.879-3.879z"></path>
 • <path fill="none" stroke="#838383" style="stroke: var(--color1, #838383)" stroke-linejoin="miter" stroke-linecap="butt" stroke-miterlimit="4" stroke-width="1" d="M11 11h10c0.552 0 1 0.448 1 1v10c0 0.552-0.448 1-1 1h-10c-0.552 0-1-0.448-1-1v-10c0-0.552 0.448-1 1-1z"></path>
 • <path fill="none" stroke="#ec6e00" style="stroke: var(--color1, #ec6e00)" stroke-linejoin="miter" stroke-linecap="butt" stroke-miterlimit="4" stroke-width="1" d="M11 11h10c0.552 0 1 0.448 1 1v10c0 0.552-0.448 1-1 1h-10c-0.552 0-1-0.448-1-1v-10c0-0.552 0.448-1 1-1z"></path>
 • <path fill="#ec6e00" style="fill: var(--color1, #ec6e00)" d="M13 14h6v6h-6z"></path>
 • <path fill="#3b8bf1" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M26.975 16.39v-0.012c-0.005-0.274-0.227-0.494-0.502-0.494-0.001 0-0.002 0-0.003 0h-0.133l-2.046-3.957c-0.086-0.162-0.253-0.271-0.446-0.271-0.001 0-0.002 0-0.003 0h-3.494l0.133-1.057c0.005-0.045 0.008-0.097 0.008-0.15 0-0.375-0.142-0.717-0.376-0.974l0.001 0.001c-0.264-0.288-0.642-0.467-1.062-0.467-0.006 0-0.013 0-0.019 0h-10.844c-0.276 0.002-0.502 0.212-0.53 0.481l-0 0.002-0.109 0.87h6.179c0.401 0 0.718 0.326 0.707 0.727-0.013 0.402-0.341 0.723-0.745 0.726h-2.060v0.003h-6.051c-0.286 0.002-0.518 0.229-0.527 0.513l-0 0.001c-0 0.005-0 0.010-0 0.016 0 0.275 0.223 0.498 0.498 0.498 0.001 0 0.002 0 0.002 0h8.012c0.372 0.057 0.65 0.379 0.64 0.768-0.014 0.429-0.362 0.772-0.791 0.778h-5.526c-0.288 0.002-0.523 0.232-0.532 0.518l-0 0.001c-0 0.005-0 0.010-0 0.016 0 0.278 0.225 0.503 0.503 0.503 0.001 0 0.002 0 0.002 0h5.459c0.377 0.052 0.66 0.377 0.65 0.77-0.014 0.431-0.366 0.776-0.799 0.778h-6.788c-0.289 0.002-0.524 0.232-0.533 0.519l-0 0.001c-0 0.004-0 0.010-0 0.015 0 0.278 0.225 0.503 0.503 0.503 0.001 0 0.002 0 0.003 0h0.454l-0.178 1.859c-0.038 0.422 0.093 0.82 0.368 1.123 0.264 0.288 0.642 0.467 1.062 0.467 0.006 0 0.013-0 0.019-0h0.39c0.192 1.072 1.118 1.874 2.23 1.874 0.003 0 0.007 0 0.010-0h-0.001c1.13 0 2.096-0.807 2.338-1.874h4.89c0.394 0 0.769-0.152 1.062-0.399 0.268 0.258 0.624 0.399 1.013 0.399h0.080c0.192 1.072 1.118 1.874 2.23 1.874 0.003 0 0.007 0 0.010-0h-0.001c1.13 0 2.096-0.807 2.338-1.874h0.323c0.84 0 1.586-0.684 1.662-1.524l0.316-3.502v-0.015l0.002-0.021v-0.013zM10.739 22.3c-0.002 0-0.004 0-0.007 0-0.695 0-1.258-0.563-1.258-1.258 0-0.013 0-0.027 0.001-0.040l-0 0.002c0.024-0.718 0.61-1.292 1.331-1.297h0c0.716 0 1.282 0.581 1.264 1.297-0.024 0.718-0.61 1.292-1.331 1.297h-0zM22.361 22.3c-0.002 0-0.004 0-0.006 0-0.695 0-1.258-0.563-1.258-1.258 0-0.013 0-0.027 0.001-0.040l-0 0.002c0.024-0.718 0.61-1.292 1.331-1.297h0c0.715 0 1.282 0.581 1.263 1.297-0.024 0.718-0.609 1.292-1.329 1.297h-0zM25.623 19.875c-0.037 0.306-0.29 0.542-0.6 0.552l-0.001 0h-0.35c-0.238-1.014-1.136-1.758-2.207-1.758-0.003 0-0.006 0-0.010 0h0c-1.093 0.008-2.013 0.741-2.304 1.741l-0.004 0.017h-0.107c-0.003 0-0.006 0-0.010 0-0.127 0-0.241-0.054-0.322-0.14l-0-0c-0.069-0.078-0.112-0.182-0.112-0.296 0-0.018 0.001-0.035 0.003-0.052l-0 0.002 0.654-7.248h1.503l-0.238 2.639c-0.039 0.422 0.092 0.82 0.367 1.123 0.264 0.288 0.642 0.467 1.062 0.467 0.006 0 0.013-0 0.019-0h2.922l-0.266 2.953z"></path>
 • <path fill="#3b8bf1" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M7.098 15.307l0.003-0.017c0.876 1.837 2.287 3.829 4.134 5.676 1.844 1.844 3.833 3.253 5.667 4.13-0.427 0.076-0.919 0.12-1.422 0.12-4.694 0-8.5-3.806-8.5-8.5 0-0.498 0.043-0.985 0.125-1.459l-0.007 0.051 0.003-0.017zM23.982 16.713c0 0.726-0.090 1.43-0.262 2.102 1.123 2.37 1.29 4.424 0.204 5.51-1.952 1.952-7.217 0.032-11.649-4.4s-6.352-9.696-4.4-11.649c1.085-1.084 3.135-0.92 5.503 0.2 0.632-0.168 1.357-0.265 2.105-0.265 4.694 0 8.5 3.806 8.5 8.5 0 0.001 0 0.001 0 0.002v-0zM23.631 19.14l-0.012 0.038c-0.558 1.801-1.644 3.302-3.075 4.365l-0.023 0.016c1.426 0.461 2.588 0.42 3.24-0.232 0.79-0.792 0.683-2.333-0.13-4.187zM13.052 8.566l-0.067-0.029c-1.82-0.784-3.33-0.878-4.111-0.097-0.65 0.65-0.694 1.808-0.236 3.23 1.086-1.461 2.599-2.55 4.354-3.088l0.060-0.016z"></path>
 • <path fill="#3b8bf1" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M26 14v7.5c0 0.69-0.56 1.25-1.25 1.25h-17.5c-0.689 0-1.25-0.56-1.25-1.25v-7.5h20zM12.875 17.75h-3.75c-0.345 0-0.625 0.28-0.625 0.625s0.28 0.625 0.625 0.625v0h3.75c0.345 0 0.625-0.28 0.625-0.625s-0.28-0.625-0.625-0.625v0zM24.75 9c0.69 0 1.25 0.561 1.25 1.25v1.25h-20v-1.25c0-0.689 0.561-1.25 1.25-1.25z"></path>
 • <path fill="#3b8bf1" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M24.711 10.808l-2.964 2.965-2.593-.927-.927-2.593 2.965-2.964a5.584 5.584 0 0 0-7.107 6.963c-.08.064-.158.132-.233.206l-6.088 6.088a2.609 2.609 0 1 0 3.69 3.69l6.088-6.088c.074-.075.143-.153.206-.233a5.584 5.584 0 0 0 6.963-7.107z"></path>
 • <circle cx="16" cy="16" r="10" fill="none" stroke="#838383" stroke-width="1" style="stroke: var(--color1, currentColor);"></circle>
 • <path fill="#838383" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M14.828 11.333h2.295l-.195 6.116h-1.904l-.196-6.116zm1.148 9.306c-.662 0-1.198-.498-1.198-1.135 0-.63.536-1.128 1.198-1.128.655 0 1.191.498 1.191 1.128 0 .637-.536 1.135-1.191 1.135z"></path>
 • <path fill="#838383" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M21.169 10.698v13.094c0 .223-.181.404-.405.404H10.506a.404.404 0 0 1-.404-.404V10.698H21.17zm-1.745 2.228H17.91v8.81h1.515v-8.81zm-3.03 0h-1.516v8.81h1.515v-8.81zm-3.032 0h-1.515v8.81h1.515v-8.81zM18.638 6c.223 0 .404.18.404.404v1.958h2.825c.223 0 .404.181.404.404v1.022c0 .224-.181.405-.404.405H9.404A.404.404 0 0 1 9 9.788V8.766c0-.223.18-.404.404-.404h2.825V6.404c0-.223.181-.404.404-.404zm-1.112 1.515h-3.781v.764h3.781v-.764z"></path>
 • <path fill="#FFF" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M27.413 14.21c0 3.976-3.31 4.721-4.866 8.541a.372.372 0 0 1-.69-.001c-1.404-3.444-4.233-4.389-4.774-7.457-.533-3.021 1.559-5.98 4.612-6.269a5.211 5.211 0 0 1 5.718 5.186zm-2.459 0a2.752 2.752 0 1 0-5.503 0 2.752 2.752 0 0 0 5.503 0z"></path>
 • <path fill="#FFF" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M18.143 20c.489.58.965 1.221 1.368 2H6v-2zm-3.103-5a5.275 5.275 0 0 0 .66 2H6v-2zM17.163 10a5.361 5.361 0 0 0-1.633 2L6 12v-2z"></path>
 • <path fill="#FFF" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M24.404 17.182l3.541 7.275c.145.296-.007.538-.336.538H5.391c-.33 0-.48-.242-.336-.538l3.541-7.275a.41.41 0 0 1 .336-.21h3.037c.094 0 .22.058.281.13.206.237.416.47.625.7.2.219.399.44.597.667H9.868a.41.41 0 0 0-.336.21l-2.346 4.82h18.628l-2.346-4.82a.41.41 0 0 0-.336-.21H19.52c.198-.227.398-.448.597-.667.21-.23.42-.463.627-.701a.425.425 0 0 1 .28-.13h3.044a.41.41 0 0 1 .336.211zm-2.697-4.972c0 3.976-3.31 4.721-4.866 8.541a.372.372 0 0 1-.69-.001c-1.404-3.444-4.233-4.389-4.775-7.457-.533-3.021 1.559-5.98 4.613-6.269a5.211 5.211 0 0 1 5.718 5.186zm-2.46 0a2.752 2.752 0 1 0-5.502 0 2.752 2.752 0 0 0 5.503 0z"></path>
 • <path fill="#838383" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M16.686 9a6.316 6.316 0 1 1-4.032 11.179l-2.642 2.643a.576.576 0 0 1-.834 0 .576.576 0 0 1 0-.834l2.655-2.628A6.316 6.316 0 0 1 16.687 9zm0 1.163a5.155 5.155 0 1 0 .001 10.309 5.155 5.155 0 0 0 0-10.31zm.544 2.521v2.057h2.086v1.012H17.23v2.09h-.983v-2.09h-2.09v-1.012h2.09v-2.057h.983z"></path>
 • <path fill="#3D5DEB" style="fill: var(--color1, currentColor)" fill-rule="nonzero" stroke-width=".4" d="M18.465 11.644a2.755 2.755 0 1 0-5.512 0h-.888a3.644 3.644 0 1 1 7.288 0h3.16l.038.404.857 9.216a2.772 2.772 0 0 1-2.763 3.003h-9.873a2.773 2.773 0 0 1-2.762-3.008l.894-9.615zm3.239.89H9.714l-.819 8.804a1.883 1.883 0 0 0 1.877 2.04h9.873a1.883 1.883 0 0 0 1.878-2.036l-.82-8.809z"></path>
 • <path fill="#3D5DEB" style="fill: var(--color1, currentColor)" fill-rule="nonzero" stroke-width=".4" d="M18.303 9.815V11.8c0 .845.656 1.535 1.483 1.61l.147.006h1.023c.844 0 1.539-.643 1.613-1.468l.007-.148v-1.98a1.475 1.475 0 0 1 1.417 1.328l.007.139v11.6c0 .76-.583 1.396-1.326 1.468l-.14.007H9.466c-.763 0-1.39-.59-1.46-1.334L8 22.887v-11.6c0-.748.57-1.365 1.288-1.455l.136-.01v1.98c0 .844.648 1.534 1.473 1.608l.147.007h1.023c.844 0 1.547-.643 1.623-1.468l.007-.148V9.815h4.606zm3.164 5.724H10.505a.634.634 0 0 0-.627.54l-.007.094v5.992c0 .318.235.582.54.627l.094.007h10.962a.634.634 0 0 0 .627-.54l.007-.094v-5.992a.634.634 0 0 0-.634-.634zm-8.058 4.356c.18 0 .33.127.364.297l.007.075v1.295c0 .18-.127.33-.296.364l-.075.007h-1.296a.371.371 0 0 1-.364-.296l-.007-.075v-1.295c0-.18.127-.33.296-.364l.075-.008h1.296zm3.24 0c.178 0 .328.127.363.297l.007.075v1.295c0 .18-.127.33-.296.364l-.075.007h-1.296a.371.371 0 0 1-.364-.296l-.007-.075v-1.295c0-.18.127-.33.296-.364l.075-.008h1.296zm3.238 0c.18 0 .33.127.364.297l.007.075v1.295c0 .18-.127.33-.296.364l-.075.007h-1.296a.371.371 0 0 1-.364-.296l-.007-.075v-1.295c0-.18.127-.33.296-.364l.075-.008h1.296zm-6.478-3.239c.18 0 .33.127.364.296l.007.075v1.296c0 .18-.127.33-.296.364l-.075.007h-1.296a.371.371 0 0 1-.364-.296l-.007-.075v-1.296c0-.18.127-.329.296-.363l.075-.008h1.296zm3.24 0c.178 0 .328.127.363.296l.007.075v1.296c0 .18-.127.33-.296.364l-.075.007h-1.296a.371.371 0 0 1-.364-.296l-.007-.075v-1.296c0-.18.127-.329.296-.363l.075-.008h1.296zm3.238 0c.18 0 .33.127.364.296l.007.075v1.296c0 .18-.127.33-.296.364l-.075.007h-1.296a.371.371 0 0 1-.364-.296l-.007-.075v-1.296c0-.18.127-.329.296-.363l.075-.008h1.296zM11.041 8h1.01c.277 0 .506.201.55.465l.007.09V11.8a.555.555 0 0 1-.466.548l-.09.008H11.04a.556.556 0 0 1-.549-.465l-.007-.09V8.555c0-.277.202-.506.466-.549L11.04 8h1.01zm9.89 0c.307 0 .556.249.556.556V11.8a.555.555 0 0 1-.556.556h-1.01a.555.555 0 0 1-.556-.556V8.556c0-.307.249-.556.555-.556z"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M16 28c6.627 0 12-5.373 12-12S22.627 4 16 4 4 9.373 4 16s5.373 12 12 12z" opacity=".4"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M16 25a9 9 0 1 0 0-18 9 9 0 0 0 0 18z"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M16 28c6.627 0 12-5.373 12-12S22.627 4 16 4 4 9.373 4 16s5.373 12 12 12z" opacity=".4"></path>
 • <path fill="#444" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M16 25a9 9 0 1 0 0-18 9 9 0 0 0 0 18z"></path>
 • <path fill="#FFF" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M16 15.151l2.758-2.757a.6.6 0 0 1 .848.848l-2.758 2.759 2.758 2.757a.6.6 0 0 1-.848.848l-2.759-2.757-2.757 2.757a.6.6 0 0 1-.848-.848L15.15 16l-2.757-2.758a.6.6 0 0 1 .848-.848L16 15.15z"></path>
 • <circle cx="16" cy="16" r="9" fill="#39B54A" style="fill: var(--color1, currentColor)" stroke="#838383"></circle>
 • <path fill="#EC6E00" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M17 6.5a8.5 8.5 0 1 1 0 17 8.5 8.5 0 0 1 0-17zm0 1a7.5 7.5 0 1 0 0 15 7.5 7.5 0 0 0 0-15zm0 2a.5.5 0 0 1 .5.5v5.002h2.533a.5.5 0 1 1 0 1H17a.5.5 0 0 1-.5-.5V10a.5.5 0 0 1 .5-.5z"></path>
 • <path fill="#696B71" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M8.722 8.722c4.296-4.296 11.26-4.296 15.556 0 4.296 4.296 4.296 11.26 0 15.556-4.296 4.296-11.26 4.296-15.556 0-4.296-4.296-4.296-11.26 0-15.556zm14.85.707c-3.906-3.905-10.238-3.905-14.143 0-3.905 3.905-3.905 10.237 0 14.142 3.905 3.905 10.237 3.905 14.142 0 3.905-3.905 3.905-10.237 0-14.142zm-4.244 3.535l.708.708-2.829 2.828 2.829 2.828-.708.708-2.828-2.829-2.828 2.829-.708-.708 2.829-2.828-2.829-2.828.708-.708 2.828 2.829 2.828-2.829z"></path>
 • <path fill="#24C129" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M16 28c6.627 0 12-5.373 12-12S22.627 4 16 4 4 9.373 4 16s5.373 12 12 12z" opacity=".4"></path>
 • <path fill="#24C129" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M16 25a9 9 0 1 0 0-18 9 9 0 0 0 0 18z"></path>
 • <path fill="#24C129" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M16 28c6.627 0 12-5.373 12-12S22.627 4 16 4 4 9.373 4 16s5.373 12 12 12z" opacity=".4"></path>
 • <path fill="#24C129" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M16 25a9 9 0 1 0 0-18 9 9 0 0 0 0 18z"></path>
 • <path fill="#696B71" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M25.6 16a.4.4 0 0 1 .4.4c0 2.867-2.333 5.2-5.2 5.2h-10v2.8l-4.4-3.2 4.4-3.2v2.8h10c2.426 0 4.4-1.974 4.4-4.4a.4.4 0 0 1 .4-.4zm-4.4-8.8l4.4 3.2-4.4 3.2v-2.8h-10a4.405 4.405 0 0 0-4.4 4.4.4.4 0 1 1-.8 0c0-2.867 2.333-5.2 5.2-5.2h10V7.2z"></path>
 • <path fill="#696B71" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M20.805 25.735H10.637a4.548 4.548 0 0 1-4.543-4.544.52.52 0 0 1 1.04 0 3.506 3.506 0 0 0 3.503 3.503h10.168a3.506 3.506 0 0 0 3.502-3.503.52.52 0 0 1 1.041 0 4.549 4.549 0 0 1-4.543 4.544zM15.145 6.477h1.041v14.041h-1.041z"></path>
 • <path fill="#696B71" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M15.665 21.3a.519.519 0 0 1-.359-.144l-3.514-3.352a.52.52 0 1 1 .719-.753l3.157 3.013 3.217-3.016a.521.521 0 0 1 .712.76l-3.575 3.352a.521.521 0 0 1-.357.14z"></path>
 • <path fill="#EC6E00" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M8.495 16.458a6.24 6.24 0 0 1-.57-1.931 6.177 6.177 0 0 1 .066-1.988 6.69 6.69 0 0 1 .504-1.53.386.386 0 0 1 .541-.168.393.393 0 0 1 .159.513 5.497 5.497 0 0 0 1.064 6.252 5.494 5.494 0 0 0 7.764 0 5.494 5.494 0 0 0 0-7.764 5.486 5.486 0 0 0-5.72-1.278l1.007 1.008c.15.15.159.401 0 .56a.397.397 0 0 1-.56 0L11.09 8.47a.397.397 0 0 1 0-.56l1.67-1.67a.397.397 0 0 1 .56 0c.149.149.158.4 0 .56l-.915.914a6.382 6.382 0 0 1 2.762-.168 6.183 6.183 0 0 1 3.406 1.745 6.448 6.448 0 0 1 1.381 2.071c.308.756.457 1.54.457 2.361a6.204 6.204 0 0 1-1.838 4.432 6.448 6.448 0 0 1-2.071 1.382 6.183 6.183 0 0 1-2.361.457 6.204 6.204 0 0 1-4.432-1.838 6.417 6.417 0 0 1-1.214-1.699z"></path>
 • <path fill="#24C129" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M14 4.813a9.188 9.188 0 1 1 0 18.375 9.188 9.188 0 0 1 0-18.375zm0 .875a8.313 8.313 0 1 0 0 16.625 8.313 8.313 0 0 0 0-16.625zm2.842 5.25l1.114 1.113-4.944 4.944-2.95-2.716 1.068-1.16 1.838 1.693 3.874-3.874z"></path>
 • <path fill="#EC6E00" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M16 28c6.627 0 12-5.373 12-12S22.627 4 16 4 4 9.373 4 16s5.373 12 12 12z"></path>
 • <path fill="#EC6E00" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M16 25a9 9 0 1 0 0-18 9 9 0 0 0 0 18z"></path>
 • <path fill="#EE6E00" style="fill: var(--color1, currentColor)" fill-rule="nonzero" d="M0 7.255L7.396 0 15 7.255V15H0z"></path>
 • <path fill="#696B71" style="fill: var(--color1, currentColor)" fill-rule="nonzero" d="M16.5 6.5c6.075 0 11 4.925 11 11s-4.925 11-11 11-11-4.925-11-11 4.925-11 11-11zm0 1c-5.523 0-10 4.477-10 10s4.477 10 10 10 10-4.477 10-10-4.477-10-10-10zm.68 13.266v1.605h-1.648v-1.605h1.647zm-.316-8.206c1.591 0 2.84 1.043 2.84 2.58 0 1.084-.59 1.811-1.949 2.58-.658.384-.864.672-.864 1.262v.782h-1.112v-.878c0-.823.412-1.427 1.345-1.962 1.03-.59 1.441-1.112 1.441-1.784 0-.933-.659-1.51-1.701-1.51-1.277 0-1.99.755-2.086 2.059l-1.098-.069c.055-1.756 1.276-3.06 3.184-3.06z"></path>
 • <path fill="#838383" style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M16 25a9 9 0 1 0 0-18 9 9 0 0 0 0 18z"></path>
 • <path style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M39.744 11.857A12.384 12.384 0 0 0 28.143.257a129.386 129.386 0 0 0-16.286 0 12.383 12.383 0 0 0-11.6 11.6 129.386 129.386 0 0 0 0 16.286 12.384 12.384 0 0 0 11.6 11.6 129.738 129.738 0 0 0 16.286 0 12.384 12.384 0 0 0 11.6-11.6 129.738 129.738 0 0 0 0-16.286" opacity=".1"></path>
 • <path style="fill: var(--color1, currentColor)" fill-rule="nonzero" d="M14.625 27.75a2.382 2.382 0 0 0-2.375 2.375 2.382 2.382 0 0 0 2.375 2.375A2.382 2.382 0 0 0 17 30.125a2.382 2.382 0 0 0-2.375-2.375zM7.5 8.75v2.375h2.375l4.275 9.025L12.488 23c-.12.356-.238.831-.238 1.188a2.382 2.382 0 0 0 2.375 2.375h14.25v-2.375H15.1a.255.255 0 0 1-.237-.238v-.119l1.068-2.019h8.788c.95 0 1.662-.475 2.018-1.187l4.276-7.719c.237-.237.237-.356.237-.594 0-.712-.475-1.187-1.188-1.187H12.488L11.42 8.75H7.5zm19 19a2.382 2.382 0 0 0-2.375 2.375A2.382 2.382 0 0 0 26.5 32.5a2.382 2.382 0 0 0 2.375-2.375A2.382 2.382 0 0 0 26.5 27.75z"></path>
 • <path style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M.86 7.375L7.407.705l6.733 6.67v7.122H.859V7.375zm2.042.827v4.251h9.196V8.22l-4.67-4.62-4.526 4.603z"></path>
 • <path style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M19.975 13.75c.288 0 .575.123.78.328l5.873 5.873a1.106 1.106 0 0 1 0 1.569 1.096 1.096 0 0 1-1.56 0l-3.984-3.984v18.308c0 .616-.493 1.109-1.109 1.109a1.104 1.104 0 0 1-1.108-1.11V17.537l-3.984 3.984a1.082 1.082 0 0 1-.78.328c-.28 0-.567-.115-.78-.328a1.106 1.106 0 0 1 0-1.57l5.872-5.872c.205-.214.493-.329.78-.329zM21.076.032c2.891 0 5.667 1.076 7.803 3.03a11.53 11.53 0 0 1 3.606 6.613c4.304 1.133 7.45 5.232 7.458 9.84 0 2.546-.945 4.993-2.678 6.899-1.741 1.922-4.082 3.072-6.587 3.252H24.5a1.104 1.104 0 0 1-1.109-1.108c0-.616.493-1.11 1.109-1.11h6.053c3.96-.303 7.17-3.851 7.17-7.934 0-3.852-2.759-7.228-6.414-7.852a1.108 1.108 0 0 1-.92-.985 9.303 9.303 0 0 0-9.306-8.444 9.384 9.384 0 0 0-8.46 5.364 1.114 1.114 0 0 1-1.388.566 4.122 4.122 0 0 0-5.273 5.281c.18.51-.016 1.077-.485 1.348a6.583 6.583 0 0 0-3.26 5.667c0 3.597 2.825 6.793 6.184 6.998h7.031c.616 0 1.11.493 1.11 1.109s-.494 1.109-1.11 1.109h-7.13c-2.233-.124-4.328-1.183-5.913-2.974C.846 24.952 0 22.743 0 20.468a8.812 8.812 0 0 1 3.63-7.105A6.922 6.922 0 0 1 3.5 12.05a6.341 6.341 0 0 1 7.548-6.217 11.519 11.519 0 0 1 3.754-3.951A11.534 11.534 0 0 1 21.076.033z"></path>
 • <path style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M21.25 6.003c.388 0 .774.147 1.07.443l3.222 3.222c.59.59.577 1.536-.014 2.126l-6.418 6.42a.757.757 0 0 1-.961.1l-.103-.102-1.124 1.124a.683.683 0 0 1-.97 0l-.854-.854-4.278 4.279-.007 1.08-3.198 2.135L6 24.36l2.154-3.197 1.061-.008 4.279-4.28-.859-.858a.684.684 0 0 1 0-.968l1.13-1.13-.102-.101a.767.767 0 0 1 .099-.954l6.419-6.42a1.506 1.506 0 0 1 1.07-.442zm-7.222 11.41L9.749 21.69l-.22.22-.309.002-.662.005-1.583 2.349.735.735 2.349-1.568.004-.679.002-.31.22-.22 4.278-4.278-.535-.535zm.272-2.956l-1.078 1.078 3.215 3.215 1.075-1.074-3.212-3.22zm6.95-7.697a.751.751 0 0 0-.535.222l-6.41 6.41 4.27 4.279 6.418-6.411c.3-.3.307-.765.014-1.057l-3.222-3.221a.751.751 0 0 0-.535-.222zm1.605 3.43l.54.54-4.814 4.815-.54-.54 4.814-4.815zm-1.61-1.61l.54.54-4.815 4.815-.54-.54 4.814-4.815z"></path>
 • <path style="fill: var(--color1, currentColor)" d="M17.27 7c-4.232 0-7.767 3.027-8.562 7.027L7.05 11.953 6 12.793l2.686 3.357a.672.672 0 0 0 .825.181l4.03-2.014-.602-1.202-2.96 1.48c.549-3.535 3.604-6.252 7.29-6.252 4.074 0 7.388 3.314 7.388 7.387 0 4.073-3.314 7.388-7.387 7.388v1.343c4.813 0 8.73-3.917 8.73-8.73C26 10.916 22.083 7 17.27 7z"></path>
 • <div id="loading" style="display:none;"></div>
 • <span class="mini-cart-qty position-absolute rounded-circle font-size-2 px-5 bg-c11 mini-cart-price js-mini-cart-price" style="line-height:1.4em"></span>
 • <span class="productCode" style="display: none"></span>
 • <div class="tab-pane fade montage pdp-badge-content" id="prp4" role="tabpanel" style="height: auto !important;"></div>
 • <a class="d-flex align-items-center js-pickup-in-store-button p-10 p-lg-10 btn-to-store btn font-size-lg-4" id="product_1000071264" data-productavailable="true" style="font-size:16px" data-productcart='41,99 TL' data-productcart-variants='{ }' data-img='<img src="https://cdnr.koctas.com.tr/resize/c450a91039db4701/96/96/productimages/1000071264/1000071264_1_MC/8801423065138_1564693730799.jpg" alt="Pencere Sineklik" class="" title="Pencere Sineklik" /> ' data-productname="Pencere Sineklik Beyaz" data-cartpage="false" data-entrynumber="0" data-actionurl="/store-pickup/1000071264/pointOfServices" data-value="1"></a>
 • <div id="koctasLdsLoader" class="waitplz" style="display: block"></div>
 • <div style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; z-index: 9999; background: #fff; opacity: 1;"></div>
 • <div id="ldsLoading " class="ldsLoader" style="top:50%; z-index: 99999;"></div>
 • <div class="col-24 mt-10" style="color: #ec6e00;"></div>
 • <a class="d-flex align-items-center js-pickup-in-store-button p-10 p-lg-10 btn-to-store btn font-size-lg-4" id="product_1000071264" data-productavailable="true" style="font-size:16px" data-productcart='41,99 TL' data-productcart-variants='{ }' data-img='<img src="https://cdnr.koctas.com.tr/resize/c450a91039db4701/96/96/productimages/1000071264/1000071264_1_MC/8801423065138_1564693730799.jpg" alt="Pencere Sineklik" class="" title="Pencere Sineklik" /> ' data-productname="Pencere Sineklik Beyaz" data-cartpage="false" data-entrynumber="0" data-actionurl="/store-pickup/1000071264/pointOfServices" data-value="1"></a>
 • <div class="col-8" href="#product-share-modal" data-toggle="modal" style="cursor: pointer" ></div>
 • <div id="mapContent" style="display: none;"></div>
 • <div class="p-15 position-relative dealer-item" id="storeDetailProduct" style="visibility: hidden"></div>
 • <a href="/login" style="color:##ec6e00; font-weight:bold;"></a>
 • <div id="reviews" class="review-list" data-reviews="/tesa-pencere-sineklik/p/1000071264/reviewhtml/3" data-allreviews="/tesa-pencere-sineklik/p/1000071264/reviewhtml/all" style="display:none;"></div>
 • <div id="storeFinderDiv" style="display:none"></div>
 • <div class="storeList hidden-xs" style="display:none;"></div>
 • <div class="storeDetail" style="display:none; "></div>
 • <div id="map" style="height: 500px;"></div>
 • <div id="storeFinderNoStockDiv" style="display:none"></div>
 • <li class="swiper-slide" style="width: 130px; margin-right: 20px;"></li>
 • <li class="swiper-slide" style="width: 130px; margin-right: 20px;"></li>
 • <li class="swiper-slide" style="width: 130px; margin-right: 20px;"></li>
 • <li class="swiper-slide" style="width: 130px; margin-right: 20px;"></li>
 • <li class="swiper-slide" style="width: 130px; margin-right: 20px;"></li>
 • <li class="swiper-slide" style="width: 130px; margin-right: 20px;"></li>
 • <div style='display:none'></div>
 • <div class="alertMessagePopupPdp" style="overflow:hidden;"></div>
 • <div style='display:none'></div>
 • <div class="alertMessagePopupPdpNotFound" style="overflow:hidden;"></div>
 • <a href="javascript:;" class="scrollTop show-button scroll-top" style="display: none"></a>
 • <iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WVPV8BX" height="0" width="0" style="display: none; visibility: hidden"></iframe>

Dahili CSS

Your site have 2 internal css.

Mikro Veri Şeması Testi

Mikro Veri şema Testi. Site Başarısız...

IP & DNS Raporu

IPv4 31.155.5.194
IPv6 Not Compatiable
DNS Report
SLHostClassTTLTypePRITargetIP
1www.koctas.com.trIN3574A31.155.5.194

IP Canonicalization Test

Site IP Testi Başarısız Oldu.

URL Kanonikleştirme Testi

Site URL Kanonikleştirme Testini Geçemedi.

Düz Metin E-posta Testi

Site, Düz Metin E-posta Testinde Başarısız Oldu.12- Düz Metin E-postası Bulundu.

Düz Metin E-posta Listesi

 • koctas@hs02.kep.tr
 • koctas@hs02.kep.tr
 • koc@2x.png
 • bq@2x.png
 • world@2x.png
 • paraf@2x.png
 • axess@2x.png
 • bonus@2x.png
 • maximum@2x.png
 • cardfinans@2x.png
 • advantage@2x.png
 • bankkart@2x.png


CURL Yanıt

urlhttps://www.koctas.com.tr/tesa-pencere-sineklik/p/1000071264content typetext/html;charset=UTF-8
http code200header size596
request size405filetime-1
ssl verify result0redirect count0
total time0.350507namelookup time0.060458
connect time0.065829pretransfer time0.175312
size upload0size download1230048
speed download3509339speed upload0
download content length-1upload content length0
starttransfer time0.285729redirect time0
redirect urlprimary ip31.155.5.194
certinfoprimary port443
local ip185.216.113.90local port54968

Mobil Dost Kontrol


Mobil Dostu: Bilinmiyor

Score : Unknown

Yerelleştirilmiş Kural Adı Kural Etkisi
No data to show.
CMS:
yerel:
Robotlu Kaynaklar:
Geçici Getirme Arızası Kaynaklar:

Google Page Speed ​​Insight (Mobil)

SAYFA HIZI

Kullanılabilirlik Puanı


Sayfa İstatistikleri
İçeriği Gizleyen Geçiş Reklamı Yüklemek Uygulama Önlemek

Your Page Does Not Appear To Have Any App Install Interstitials That Hide A Significant Amount Of Content. .

Eklentileri kullanmaktan kaçının

Your Page Does Not Appear To Use Plugins, Which Would Prevent Content From Being Usable On Many Platforms. .

Viewportu Yapılandır

Your Page Specifies A Viewport Matching The Device's Size, Which Allows It To Render Properly On All Devices. .

Görüntüyü Görünüm Penceresine Boyutlandır

The Contents Of Your Page Fit Within The Viewport. .

Boyut Hedefleri Uygun Şekilde Daralt

All Of Your Page's Links/buttons Are Large Enough For A User To Easily Tap On A Touchscreen. Learn More About .

Okunaklı Yazı Tipi Boyutlarını Kullanma

The Text On Your Page Is Legible. .

Açılış Sayfası Yönlendirmeleri

Your Page Has No Redirects.

GZIP Sıkıştırma

You Have Compression Enabled. .

Tarayıcı Önbelleğini Kaldıraç Edin

You Have Enabled Browser Caching. .

Sunucu Yanıt Süresi

Your Server Responded Quickly. .

CSS'yi minify

Your CSS Is Minified. .

HTML'yi minify

Your HTML Is Minified. .

JavaScript'i küçült

Your JavaScript Content Is Minified. .

JavaScript ve CSS'yi render engelleme

You Have No Render-blocking Resources. .

Resimleri İyileştir

Your Images Are Optimized. .

Görünür İçeriği Önceliklendirme

You Have The Above-the-fold Content Properly Prioritized. .

Google Page Speed Insight (Desktop)


Sayfa İstatistikleri
SAYFA HIZI

Açılış Sayfası Yönlendirmeleri

Your Page Has No Redirects.

GZIP Sıkıştırma

You Have Compression Enabled. .

Tarayıcı Önbelleğini Kaldıraç Edin

You Have Enabled Browser Caching. .

Sunucu Yanıt Süresi

Your Server Responded Quickly. .

CSS'yi minify

Your CSS Is Minified. .

HTML'yi minify

Your HTML Is Minified. .

JavaScript'i küçült

Your JavaScript Content Is Minified. .

JavaScript ve CSS'yi render engelleme

You Have No Render-blocking Resources. .

Resimleri İyileştir

Resimleriniz Optimize Edildi. .

Görünür İçeriği Önceliklendirme

Ekranın üst Kısmındaki Içeriğin Uygun şekilde önceliklendirilmesi. .